เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินผู้ว่าการ ททท.โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินผู้ว่าการ ททท.โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 20 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 19 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3427961.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย