เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างตกแต่ง/ก่อสร้างบูธนิทรรศการท่องเที่ยวในงาน WTM Latin America 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างตกแต่ง/ก่อสร้างบูธนิทรรศการท่องเที่ยวในงาน WTM Latin America 2019
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 26 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 25 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3612393.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย