เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบตกแต่งรื้อถอนคูหาการท่องเที่ยวไทย งาน Indonesia International Wedding Fair 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบตกแต่งรื้อถอนคูหาการท่องเที่ยวไทย งาน Indonesia International Wedding Fair 2019
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างออกแบบตกแต่งรื้อถอนคูหาการท่องเที่ยวไทย งาน Indonesia International Wedding Fair 2019 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2562 ณ Jakarta Convention Center กรุงจาการ์ตาก
วันประกาศ 26 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 25 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9510111.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย