เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริษัทดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและรื้อถอนคูหาประเทศไทยในงาน Seatrade Cruise Global (SCG) 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริษัทดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและรื้อถอนคูหาประเทศไทยในงาน Seatrade Cruise Global (SCG) 2019
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งและรื้อถอนคูหาประเทศไทยในงาน Seatrade Cruise Global (SCG) 2019
วันประกาศ 27 มี.ค. 2562
วันหมดอายุ 26 เม.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2830550.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย