เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรม Experience New Variety of Amazing Thailand |
ชื่อเรื่อง จ้างตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรม Experience New Variety of Amazing Thailand
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างตกแต่งสถานที่และจัดกิจกรรม Experience New Variety of Amazing Thailand ในวันที่ 4 เมษายน 2562
วันประกาศ 5 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 5 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7007217.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย