เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 5 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 5 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  6197577.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย