เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ Amazing ไทยเท่ |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ Amazing ไทยเท่
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างดำเนินกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญ Amazing ไทยเท่ ในงาน "สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้า สนั่นโลก ปรจำปี 2562"
วันประกาศ 9 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 9 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4680194.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย