เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมออนไลน์โครงการ Sea Through Table |
ชื่อเรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมออนไลน์โครงการ Sea Through Table
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมออนไลน์โครงการ Sea Through Table ไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่ม Multi Generation
วันประกาศ 9 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 9 พ.ค. 2562
หมายเหตุ วงเงิน 500,000 บาท งบประมาณกลยุทธ์กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก โครงการ Sea Through Table
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8509589.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย