เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตกระบอกน้ำ ขนาด 500 มิลลิลิตร รวมสกรีนโลโก้ Amazing Thailand และ Logo TGTM |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตกระบอกน้ำ ขนาด 500 มิลลิลิตร รวมสกรีนโลโก้ Amazing Thailand และ Logo TGTM
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 9 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 9 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9818648.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย