เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดทำขบวนรถบุพชาติเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ในงานเทศกาลสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 เมษายน 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดทำขบวนรถบุพชาติเข้าร่วมขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ในงานเทศกาลสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 เมษายน 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 9 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 9 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย