เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 9 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 9 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4762404.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย