เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างก่อพระทรายงานวันไหลบางแสน 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างก่อพระทรายงานวันไหลบางแสน 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างก่อพระทรายเพื่อร่วมกิจกรรมงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 2562
วันประกาศ 9 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 9 พ.ค. 2562
หมายเหตุ วงเงิน 150,000 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับโอนจาก กสส.
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2351217.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย