เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดทำของที่ระลึกโครงการ More Fun @ สระแก้ว-ปราจีนบุรี |
ชื่อเรื่อง จัดทำของที่ระลึกโครงการ More Fun @ สระแก้ว-ปราจีนบุรี
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จัดทำของที่ระลึก เพื่อประชาสัมพันธ
วันประกาศ 10 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 10 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย