เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารและพัสดุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ชื่อเรื่อง จ้างปรับปรุงอาคารจัดเก็บเอกสารและพัสดุ ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 10 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 10 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9080825.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย