เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรมนำเที่ยว ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ภายใต้โครงการเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมนำเที่ยว ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ภายใต้โครงการเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 10 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 10 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9524268.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย