เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดพิมพ์เอกสาร Provincial Map ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 10 รายการ |
ชื่อเรื่อง จัดพิมพ์เอกสาร Provincial Map ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 10 รายการ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 11 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 11 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5677429.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย