เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้าง Organizer จัดทำเวที ระบบแสงสีเสียง กิจกรรมบนเวที และกิจกรรมสาธิตความเป็นไทย ในงาน Thanks 4 Million - Let's Celebrate Songkran Festival ที่มาเลเซีย |
ชื่อเรื่อง จ้าง Organizer จัดทำเวที ระบบแสงสีเสียง กิจกรรมบนเวที และกิจกรรมสาธิตความเป็นไทย ในงาน Thanks 4 Million - Let's Celebrate Songkran Festival ที่มาเลเซีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้าง Organizer จัดทำเวที ระบบแสงสีเสียง กิจกรรมบนเวที และกิจกรรมสาธิตความเป็นไทย ในงาน Thanks 4 Million ในวันที่ 19 เมษายน 2562
วันประกาศ 11 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 11 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0204304.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย