เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินสำหรับคณะ MET สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง ตรัง-สตูล-หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 - 29 เมษายน 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินสำหรับคณะ MET สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง ตรัง-สตูล-หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 - 29 เมษายน 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการจัดการภาคพื้นดินสำหรับคณะ MET จากพื้นที่ สฉต. 7 คน สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง ตรัง-สตูล-หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 - 29 เมษายน 2562
วันประกาศ 12 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 12 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5101774.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย