เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด |
ชื่อเรื่อง ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 17 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 17 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1002254.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย