เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดทำขบวนคาร์นิวัล จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมสงกรานต์ “บุรีรัมย์ สงกรานต์ คาร์นิวัล” ประจำปี 2562 (Buriram Songkran Carnival 2019) ในวันที่ 13 เมษายน 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดทำขบวนคาร์นิวัล จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมสงกรานต์ “บุรีรัมย์ สงกรานต์ คาร์นิวัล” ประจำปี 2562 (Buriram Songkran Carnival 2019) ในวันที่ 13 เมษายน 2562
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 17 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 17 พ.ค. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาบริการจัดทำขบวนคาร์นิวัล จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมสงกรานต์ “บุรีรัมย์ สงกรานต์ คาร์นิวัล” ประจำปี 2562 (Buriram Songkran Carnival 2019) ในวันที่ 13 เมษายน 2562
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1224957.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย