เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จัดพิมพ์เอกสาร Special Interest Brochure ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 3 รายการ |
ชื่อเรื่อง จัดพิมพ์เอกสาร Special Interest Brochure ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 3 รายการ
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 18 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 18 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4620383.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย