เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างบริษัทดูแลปรับปรุงเว็ปไซด์ของ สกร. ตลาดอิตาลี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562 |
ชื่อเรื่อง จ้างบริษัทดูแลปรับปรุงเว็ปไซด์ของ สกร. ตลาดอิตาลี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562
รายการ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียด จ้างบริษัทดูแลปรับปรุงเว็ปไซด์ของ สกร. ตลาดอิตาลี ดูแลปรับปรุงในระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2562
วันประกาศ 18 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 18 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1433430.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย