เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างลงโฆษณาสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยสำหรับกลุ่ม Luxperience ในนิตยสาร Exquisite Taste และ Asia Dreams |
ชื่อเรื่อง จ้างลงโฆษณาสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยสำหรับกลุ่ม Luxperience ในนิตยสาร Exquisite Taste และ Asia Dreams
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างลงโฆษณาสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยสำหรับกลุ่ม Luxperience ในนิตยสาร Exquisite Taste และ Asia Dreams ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2562
วันประกาศ 18 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 18 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1095553.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย