เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยว ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง |
ชื่อเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยว ในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 19 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 19 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0640852.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย