เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) และการส่งเสริมพัฒนาความสามารถบุคลากร ททท. (Capability Management) |
ชื่อเรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) และการส่งเสริมพัฒนาความสามารถบุคลากร ททท. (Capability Management)
รายการ การจ้างที่ปรึกษา
รายละเอียด
วันประกาศ 24 เม.ย. 2562
วันหมดอายุ 24 พ.ค. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0668147.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย