เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | โครงการจัดทำแคมเปญออนไลน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการท่องเที่ยวเชิง Responsible Tourism |
ชื่อเรื่อง โครงการจัดทำแคมเปญออนไลน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการท่องเที่ยวเชิง Responsible Tourism
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด โครงการจัดทำแคมเปญออนไลน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและการท่องเที่ยวเชิง Responsible Tourism
วันประกาศ 3 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 2 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2339652.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย