เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาผู้ดำเนินการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน ๒ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน ๒ เครื่อง ประจำ ททท. สำนักงาน บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม) |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาผู้ดำเนินการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน ๒ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน ๒ เครื่อง ประจำ ททท. สำนักงาน บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 3 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 2 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาผู้ดำเนินการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน ๒ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน ๒ เครื่อง ประจำ ททท. สำนักงาน บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7167016.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย