เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จางเหมาบริการจัดลงโฆษณาในจอ LED Elevator ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน นครกุยหยาง มณฑลกุยโจว นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ชื่อเรื่อง จางเหมาบริการจัดลงโฆษณาในจอ LED Elevator ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน นครกุยหยาง มณฑลกุยโจว นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 3 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 2 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8487686.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย