เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง และรื้อถอนคูหาประเทศไทยในงาน Taste of Paris 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง และรื้อถอนคูหาประเทศไทยในงาน Taste of Paris 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 3 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 2 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8608585.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย