เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรมสาธิตการย้อมสีธรรมชาติลายไดโนเสาร์ ในงานเทศกาลไทย (Thai Festival 2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมสาธิตการย้อมสีธรรมชาติลายไดโนเสาร์ ในงานเทศกาลไทย (Thai Festival 2019) ณ ประเทศญี่ปุ่น
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 6 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 5 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9791380.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย