เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบและผลิตหนังสือ Guide Book เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม LGBT |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบและผลิตหนังสือ Guide Book เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม LGBT
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างออกแบบและผลิตหนังสือ Guide Book เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม LGBT
วันประกาศ 7 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1172136.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย