เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาน่าเที่ยว @จันทบุรี |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาน่าเที่ยว @จันทบุรี
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาน่าเที่ยว @จันทบุรี
วันประกาศ 7 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8256167.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย