เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2019
วันประกาศ 7 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3238698.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย