เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะสื่อมวลชนอินโดนีเซียเข้าร่วมงานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่ และสำรวจสินค้าและบริการท่องเที่ยว ณ จ.สงขลา และจ. สตูล |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะสื่อมวลชนอินโดนีเซียเข้าร่วมงานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่ และสำรวจสินค้าและบริการท่องเที่ยว ณ จ.สงขลา และจ. สตูล
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะสื่อมวลชนอินโดนีเซียเข้าร่วมงานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@หาดใหญ่ และสำรวจสินค้าและบริการท่องเที่ยว ณ จ.สงขลา และจ. สตูล ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2562
วันประกาศ 7 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 6 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2028556.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย