เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Amazing Thai Taste ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Amazing Thai Taste ในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 8 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0346577.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย