เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | การจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ททท. อาคารจอดรถ ททท. ชั้น 1 |
ชื่อเรื่อง การจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ททท. อาคารจอดรถ ททท. ชั้น 1
รายการ งานก่อสร้าง
รายละเอียด การจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ททท. อาคารจอดรถ ททท. ชั้น 1
วันประกาศ 8 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  5800733.eam


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย