เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดอำนวยความสะดวก บริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดกิจกรรมสำรวจสินค้าเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงฯ ไทย – เมียนมา “ ASEAN Connectivity” |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดอำนวยความสะดวก บริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดกิจกรรมสำรวจสินค้าเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงฯ ไทย – เมียนมา “ ASEAN Connectivity”
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการจัดอำนวยความสะดวก บริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดกิจกรรมสำรวจสินค้าเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงฯ ไทย – เมียนมา “ ASEAN Connectivity”
วันประกาศ 8 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย