เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินการสื่อสารการตลาดสร้างกระแสการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลักผ่านสื่อออนไลน์ |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินการสื่อสารการตลาดสร้างกระแสการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลักผ่านสื่อออนไลน์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างดำเนินการสื่อสารการตลาดสร้างกระแสการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลักผ่านสื่อออนไลน์วงเงิน 3 ล้านบาท
วันประกาศ 8 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 7 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9316975.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย