เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและบริหาร Content การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
ชื่อเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและบริหาร Content การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 13 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7047082.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย