เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการสาธิตการทำโคมแบบล้านนาเดินทางไปทำการสาธิตการทำโคมแบบล้านนาในงานเทศกาลไทย ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการสาธิตการทำโคมแบบล้านนาเดินทางไปทำการสาธิตการทำโคมแบบล้านนาในงานเทศกาลไทย ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการสาธิตการทำโคมแบบล้านนาเดินทางไปทำการสาธิตการทำโคมแบบล้านนาในงานเทศกาลไทย ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 จำนวน 1 คน
วันประกาศ 13 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาบริการสาธิตการทำโคมแบบล้านนาเดินทางไปทำการสาธิตการทำโคมแบบล้านนาในงานเทศกาลไทย ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 จำนวน 1 คน
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2307528.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย