เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างออกแบบและตกแต่งคูหาในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51 |
ชื่อเรื่อง จ้างออกแบบและตกแต่งคูหาในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างออกแบบและตกแต่งคูหาสำหรับโครการเชียงราย แต้ แต้ ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51
วันประกาศ 13 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ จ้างออกแบบและตกแต่งคูหาสำหรับโครการเชียงราย แต้ แต้ ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  9244373.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย