เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการทำหน้าที่สาธิตการทำตุงแบบล้านนาเดินทางไปทำการสาธิตการทำตุงไส้หมูและตุงแบบล้านนาจังหวัดเชียงราย ในงานเทศกาลไทย ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการทำหน้าที่สาธิตการทำตุงแบบล้านนาเดินทางไปทำการสาธิตการทำตุงไส้หมูและตุงแบบล้านนาจังหวัดเชียงราย ในงานเทศกาลไทย ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการทำหน้าที่สาธิตการทำตุงแบบล้านนาเดินทางไปทำการสาธิตการทำตุงไส้หมูและตุงแบบล้านนาจังหวัดเชียงราย ในงานเทศกาลไทย ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
วันประกาศ 13 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาบริการทำหน้าที่สาธิตการทำตุงแบบล้านนาเดินทางไปทำการสาธิตการทำตุงไส้หมูและตุงแบบล้านนาจังหวัดเชียงราย ในงานเทศกาลไทย ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  2396540.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย