เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาเลย์ |
ชื่อเรื่อง จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาเลย์
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาเลย์ ในเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย
วันประกาศ 13 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 12 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8560193.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย