เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร ททท.สำนักงานแพร่ (ซ่อมหลังคา) |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร ททท.สำนักงานแพร่ (ซ่อมหลังคา)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด รายละเอียดตามใบสั่งจ้าง สพร.011/2562 ลงวันที่ 8 พ.ค.2562
วันประกาศ 14 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร ททท.สำนักงานแพร่ (ซ่อมหลังคา) เนื่องจากมีน้ำรั่ววึมจากหลังคา ลงฝ้าเพดานชั้น 2
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย