เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างดำเนินงานโครงการบินพักหลักร้อยหลักพัน ชิงรางวัลหลักล้าน |
ชื่อเรื่อง จ้างดำเนินงานโครงการบินพักหลักร้อยหลักพัน ชิงรางวัลหลักล้าน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 14 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 13 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  4969111.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย