เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | ดำเนินการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินโครงการ Amazing Active Senior ของไต้หวัน |
ชื่อเรื่อง ดำเนินการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินโครงการ Amazing Active Senior ของไต้หวัน
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด ดำเนินการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินโครงการ Amazing Active Senior ให้แก่คณะผู้แทนชมรม สมาคมผู้สูงอายุไต้หวัน และสื่อมวลชน จำนวน 14 คน เดินทางไปประเทศไทยสำรวจสินค้าท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - นครปฐม– ราชบุรี ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562
วันประกาศ 15 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 14 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  3313115.doc


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย