เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | โครงการสร้างสรรค์ส่งเสริมสินค้า Thailand Tourism Treasures Throughout Thailand (ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย) |
ชื่อเรื่อง โครงการสร้างสรรค์ส่งเสริมสินค้า Thailand Tourism Treasures Throughout Thailand (ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย)
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด
วันประกาศ 15 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 14 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  8444521.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย