เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างเหมาบริการจัดงาน Phuket Surf Fest 2019 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการจัดงาน Phuket Surf Fest 2019
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างเหมาบริการจัดงาน Phuket Surf Fest 2019 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562
วันประกาศ 15 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 14 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ จ้างเหมาบริการจัดงาน Phuket Surf Fest 2019 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ที่ลานโลมา หาดป่าตอง จ. ภูเก็ต
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  1070435.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย