เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างจัดทำของที่ระลึกกระเป๋าเดินทางล้อลาก ลายผ้าพื้นเมืองน่าน สำหรับกิจกรรมโครงการเส้นสายลายผ้า มนต์เสน่ห์แห่งน่านนคร |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำของที่ระลึกกระเป๋าเดินทางล้อลาก ลายผ้าพื้นเมืองน่าน สำหรับกิจกรรมโครงการเส้นสายลายผ้า มนต์เสน่ห์แห่งน่านนคร
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด จ้างจัดทำของที่ระลึกกระเป๋าเดินทางล้อลาก ลายผ้าพื้นเมืองน่าน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 300 ชิ้น สำหรับกิจกรรมโครงการ “เส้นสายลายผ้า มนต์เสน่ห์แห่งน่านนคร”
วันประกาศ 15 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 14 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  0259468.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย