เข้าระบบ
 
 
 
 
การคำนวณราคากลาง | จ้างผลิตวีดิทัศน์ ชุด กรุงเทพมหานคร ความยาว 3 นาที |
ชื่อเรื่อง จ้างผลิตวีดิทัศน์ ชุด กรุงเทพมหานคร ความยาว 3 นาที
รายการ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
รายละเอียด -
วันประกาศ 16 พ.ค. 2562
วันหมดอายุ 15 มิ.ย. 2562
หมายเหตุ
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7337529.doc
  8175181.pdf


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย